Voor de ouder/voogd

Wat kan u als ouder of voogd verwachten?

Als ouder of voogd wilt u graag weten wat u en uw kind te wachten staat voorafgaand en gedurende het begeleidingstraject bij Varrari’s Huis. Nadat wij een hulpvraag van uw kind hebben ontvangen en hij of zij in aanmerking komt voor onze zorg sturen wij een intakepakket. Deze dient ingevuld te worden door u en uw kind. Nadat wij het intakepakket positief hebben beoordeeld nodigen we u en uw kind uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt onder andere uitleg gegeven over onze werkwijze, nemen we het intakepakket door en zullen we dieper ingaan op de hulpvraag. Aan het einde van het gesprek zal een definitief besluit worden genomen of uw kind wel of niet kan starten met het traject bij Varrari’s Huis. Bij een positief besluit zal u, als ouder of voogd, een apart intakepakket ontvangen. In dit intakepakket worden concrete afspraken (met betrekking tot frequentie van contact, etc.) gemaakt, zodat gedurende het traject misverstanden voorkomen kunnen worden.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Adviezen

 

Als ouder of verzorger van een kind met psychische of verslavingsproblematiek wil je graag steun bieden. Het bieden van steun kan zowel dankbaar als belastend zijn. Om die reden willen we graag een aantal handvatten bieden.

Zorg voor jezelf

Je wil je kind zo goed mogelijk helpen en dit kan veel energie kosten. Het is hierbij belangrijk dat je zelf overeind blijft. Zorg dat je dingen doet om zelf op te laden. Neem jouw eigen gevoelens serieus en durf om hulp te vragen als het even niet gaat. Organisaties waar je om hulp kunt vragen vind je op wijzijnmind.nl.

Stel en bewaak je grenzen

Door de situatie word je soms gedwongen op manieren te reageren die niet bevorderlijk zijn voor de situatie en jezelf. Het is belangrijk om te weten wat je zelf wel en niet wilt, zodat je je grenzen aan kunt geven. Meer informatie en tips over het stellen van grenzen vind je op https://naasteninkracht.nl/nl/grenzen-stellen.

Ken je eigen netwerk

Je staat graag klaar voor je kind. Er zijn ook mensen in jouw omgeving die graag klaar staan voor jou. Bedenkt wie jou kan ondersteunen wanneer je dit nodig hebt. Dit kunnen de buren zijn bij wie je een kopje thee kunt drinken of je beste vriend(in) bij wie je zonder schaamte je hart kan luchten. Meer informatie en tips over het vragen aan en accepteren van hulp kun je vinden op https://www.ypsilon.org/toolkit-vraagverlegenheid.

Zoek contact met lotgenoten

Wanneer je het niet prettig vindt om in je eigen netwerk over de situatie te praten, kun je contact zoeken met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten. De (h)erkenning in combinatie met emotionele ondersteuning en ervaringskennis kan voor veel steun zorgen. Daarnaast kun je leren van elkaars successen en valkuilen. Meer informatie over lotgenotencontact kun je vinden op https://naasteninkracht.nl/nl/zoek-lotgenotencontact.

Ga de samenwerking aan

Wanneer iemand (langdurige) zorg nodig heeft, kan een naaste een stabiele factor zijn in het zorgproces. Jij weet wat er in het verleden al is gedaan en hoe dit heeft uitgepakt. Bespreek welke rol jij als naaste neemt, geef aan waar jij hulp bij nodig hebt en maak duidelijke afspraken over de samenwerking.

Creëer inzicht

Het is van belang dat je de problematiek en het bijkomende gedrag leert te begrijpen. Op die manier leer je hoe je je kind kunt steunen en hoe je anders met bepaalde situaties om kan gaan. Inzicht krijgen kun je door bijvoorbeeld psycho-educatie te volgen of een familie-ervaringsdeskundige te raadplegen.