Voor jou, de jongere

Varrari’s Huis is voor jongeren en jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar die in herstel zijn van een verslaving. Dit gaat vaak gepaard met psychische problematieken of gedragsproblemen, waardoor jongeren met een zogenaamde ‘dubbele diagnose’ bij ons terecht kunnen. Bij Varrari’s Huis bieden we een safehouse aan waar alles gericht is op een veilige leef- en woonomgeving en waar voor drugsgebruik en agressie geen enkele ruimte is. Om die reden vinden we het van belang dat jongeren die door ons begeleidt willen worden niet (meer) in gebruik zijn van middelen, geen agressief gedrag vertonen en niet bekend zijn bij politie of justitie vanwege strafbare feiten. Klik hier om meer te weten te komen over onze werkwijze.

Is Varrari’s Huis iets voor jou?

Ben jij op onze website gekomen omdat jijzelf degene bent die op zoek is naar hulp? Bij Varrari’s Huis willen we jongeren graag helpen om een beter en gelukkiger leven te krijgen. Echter ben jij degene die het zal gaan doen, die doelen heeft en deze wilt gaan bereiken. Check onderstaande checklist om erachter te komen of jij voor jezelf de juiste motivatie hebt.

  • Jij wil in actie komen
  • Jij wil zorgen voor positieve verandering in je leven
  • Jij bent bereid om hulp te accepteren
  • Jij streeft naar een zelfstandig leven
  • Jij wilt weer mee kunnen komen in de maatschappij

Belangrijk om te weten is dat Varrari’s Huis alleen de intensieve nazorg- en herstelfase biedt mits de jongere een behandeling heeft afgerond bij een kliniek die gespecialiseerd is in dubbele diagnose én de kliniek een nazorgfase in een safehouse adviseert. Wij bieden deze behandelingen niet zelf aan en het is ook niet mogelijk om zonder het advies van een kliniek bij ons in te stromen. Wij kunnen je echter wel helpen om met een kliniek in contact te komen.

Wat kun JIJ doen als je klachten over ONS hebt??

Wij gaan samen met jou aan een traject beginnen van veel lastige uitdagingen, zowel voor jou als voor ons. Daarbij kan het voorkomen dat je ontevreden wordt over de hulp die je van ons krijgt. Daar mag je ons uiteraard altijd rechtstreeks over aanspreken en dan zullen wij jouw klacht ook heel serieus nemen en proberen op te lossen. Maar als je dit lastig vindt om met ons te bespreken of jij van mening blijft dat wij onvoldoende doen met jouw klacht, kun je altijd gebruik maken van een onafhankelijke klachteninstantie. Voor minderjarigen is dat het AKJ en voor meerderjarigen het Klachtenportaal Zorg.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over het AKJ

Klik hier voor meer informatie over het Klachtenportaal Zorg