Beschermd wonen

Beschermd wonen bij Varrari’s Huis houdt in dat de jongere in een zowel veilig als gezellig woonhuis komt te wonen. Het is een kleinschalig safehouse in Roermond met een maximum bewonersaantal van 5 jongeren tussen de 16 en 18 jaar. Deze woonvorm is bedoeld voor jongeren die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen door onvoldoende zelfredzaamheid op meerdere leefgebieden. Er is daarom dan ook 24 uur per dag begeleiding en toezicht aanwezig op deze locatie, zodat er alle ruimte is voor ongeplande zorg en ondersteuning wanneer nodig. In het woonhuis heeft elke jongere een eigen slaapkamer waar hij of zij zich helemaal thuis mag gaan voelen. Alle overige ruimtes (woonkamer, keuken, badkamer en toiletten) zijn gemeenschappelijk en worden dus gedeeld met elkaar.

Voor jongeren kunnen sommige basisvaardigheden, zoals koken en poetsen, taken zijn waarmee ze weinig tot niet mee in aanraking zijn gekomen. In de beschermde woonvorm leert een jongere een zelfstandig huishouden te voeren en om dit in de juiste balans te combineren met dagbesteding, zoals school, stage of werk. Wanneer de jongere hierin voldoende zelfredzaam is geworden en groei heeft kunnen laten zien naar aanleiding van zijn of haar begeleidingsplan is het mogelijk om door te stromen naar de volgende fase binnen het traject, het begeleid zelfstandig wonen.