Wat kun jij doen als je klachten over ons hebt?

Wat kun jij doen als je klachten over ons hebt?

Wij gaan samen met jou aan een traject beginnen van veel lastige uitdagingen, zowel voor jou als voor ons. Daarbij kan het voorkomen dat je ontevreden wordt over de hulp die je van ons krijgt. Daar mag je ons uiteraard altijd rechtstreeks over aanspreken en dan zullen wij jouw klacht ook heel serieus nemen en proberen op te lossen. Maar als je dit lastig vindt om met ons te bespreken of jij van mening blijft dat wij onvoldoende doen met jouw klacht, kun je altijd gebruik maken van een onafhankelijke klachteninstantie.

Voor 18-: Het AKJ

Het AKJ is de organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Ieder kind, iedere jongere en ieder ouder/verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp, kan hulp van het AKJ krijgen. Zij zijn onafhankelijk en zelfstandig. En zij hebben geen verbinding met jeugdhulporganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, pleegzorgorganisaties of jeugd- en wijkteams.

De vertrouwenspersoon is de brug tussen de hulpvrager en de instelling(en). Als er dingen zijn die niet goed lopen in de hulpverlening is de vertrouwenspersoon er om de zaak weer in beweging te krijgen. Altijd samen met het kind, de jongere of de ouder/verzorger. Samen met hen zoeken zij uit wat er aan de hand is.

Voor 18+: Klachtenportaal Zorg

Klachtenportaal Zorg behandelt klachten over zorgaanbieders die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. De klachtencommissie WMO is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt over de geleverde WMO-zorg. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en werkt op basis van het principe hoor-wederhoor, geeft een oordeel en doet eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener.

De ervaren en onafhankelijke klachtenfunctionarissen van Klachtenportaal Zorg vinden persoonlijk contact vanzelfsprekend. Wij komen naar u toe voor een gesprek, als u dat wenst. Door zorgvuldig te luisteren en de verschillende perspectieven goed te vertalen, voelt u zich echt gehoord: de basis voor het oplossen van de ontevredenheid met wederzijds begrip.