Onze werkwijze

Hoe werkt Varrari's Huis?

Herstellen van een verslaving is vaak een lang en uitdagend, maar enorm leerzaam en waardevol proces. Een proces waarin je met vallen en opstaan de controle terug wint over jouw leven. De eerste stap naar herstel is accepteren dat je verslaafd bent, dat je de controle over je gedrag (deels) bent kwijtgeraakt en dat je het probleem niet in je eentje kunt oplossen. Harde feiten, die voor mensen met een verslaving erg emotioneel en zwaar kunnen zijn.

Acceptatie zorgt voor de juiste mindset om je herstel aan te gaan: wíllen veranderen is essentieel om je verslaving op de lange termijn succesvol aan te pakken. Veel mensen met een verslaving zien hun situatie als uitzichtloos: na zoveel pogingen om te stoppen, leggen ze zich neer bij het feit dat hun bestaan wordt geregeerd door de verslaving en dat ze er mee moeten leren leven. Gelukkig is niets minder waar en daar kan Varrari’s Huis bij helpen.

De woonmogelijkheden bij Varrari’s Huis zijn bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar die behoefte hebben aan een kleinschalige woongroep en een cliëntgerichte en vooral persoonlijke aanpak. Gedurende het traject bij Varrari’s Huis kan een jongere in 3 fases doorgroeien naar volledig zelfstandig wonen. Deze fases bestaan uit 3 verschillende woonmogelijkheden: beschermd wonen met 24/7 toezicht en begeleiding aanwezig, zelfstandig wonen met intensieve begeleiding en zelfstandig wonen met ambulante begeleiding.

Voor elke woonvorm geldt een strikt zerotolerancebeleid, waarbij drugs- en alcoholgebruik absoluut niet getolereerd worden. Elke woonvorm is dus een safehouse waar jongeren terecht kunnen die na een behandeling in een gespecialiseerde kliniek nog een intensieve nazorgperiode nodig hebben om hun herstel vast te houden. Varrari’s Huis is hierbij een van de zeer weinige safehouses in Nederland die gespecialiseerd is in jongeren en jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar. Lees hieronder meer over de verschillende woonmogelijkheden:

Aan de hand van de onderstaande 8 leefgebieden worden de persoonlijke ontwikkelingsdoelen van de jongere in een Plan van Aanpak verwerkt. Met hulp van ons hele team, ervaringsdeskundigen en (indien nodig) externe hulpverleners gaat de jongere aan de slag om aan de hand van het Plan van Aanpak zich te ontwikkelen richting de opgestelde doelen. Deze zullen elke 3 maanden door de jongere en zijn of haar mentor geëvalueerd en bijgesteld worden.

Huisvesting
Huisvesting is een belangrijk onderdeel in de nazorgfase. Of een jongere nu met anderen in één huis samenwoont of zelfstandig in een studio woont; welke woonvorm dan ook heeft invloed op de persoonlijke ontwikkeling. Een passende woonvorm is daarom van belang voor de situatie van de jongere. Wij kijken met de jongere welke woonvorm het beste aansluit bij zijn of haar behoeften.

Praktisch functioneren/financieel/administratief beheer
Bij een passende woonvorm is het praktisch functioneren van een jongere een essentieel onderdeel. Onder het praktisch functioneren bedoelen we alle zaken die betrekking hebben op een huishouding voeren, zoals bijvoorbeeld koken, wassen en poetsen. Ook financieel en administratief beheer, zoals bijvoorbeeld het omgaan met geldzaken en schrijven van mails naar instanties, komen hierbij aan de orde. Tijdens het op- en bijstellen van het Plan van Aanpak kijken we hoe de jongere hiermee omgaat, wat al zelfstandig lukt en waar hij of zij nog hulp bij kan gebruiken.

Sociaal functioneren
Het sociale netwerk is een groot onderdeel van het leven van een jongere. Hoe functioneert een jongere op sociaal gebied en hoe verhoudt zich dat met de mensen met wie hij of zij omgaat (terwijl diegene in herstel is van een verslaving)? Het betreft de relatie met anderen, waaronder het gezin, familie, vrienden, mede-cliënten, hulpverleners en/of werkgevers. Maar naast dit netwerk zijn er nog genoeg andere personen waar diegene incidenteel mee in aanraking komt/zal gaan komen. Bij ons wordt het sociale netwerk van de jongere in kaart gebracht, waarna onderzocht wordt hoe alles rondom communicatie op dit gebied verloopt en waar diegene nog in kan groeien.

Psychisch functioneren
De mentale gezondheid van de mens is een belangrijk onderdeel om aandacht aan te geven. Welke gedachten en gevoelens heeft iemand en welke gevolgen heeft dit voor hoe diegene functioneert? Traumatische ervaringen en een negatief zelfbeeld kunnen hieraan ten grondslag liggen. Dit kan zelfs ook een oorzaak zijn geweest waarom een jongere ooit verslaafd is geworden. Wij kijken bij Varrari’s Huis wat een jongere nodig heeft voor zijn of haar mentale gezondheid en bouwen zijn/haar zelfvertrouwen op. Of dit nu tools zijn die wij zélf kunnen aanbieden, óf (in samenwerking mét en ondersteuning ván) een externe behandeling door een geschikte psychiater/psycholoog óf alternatieve ontwikkelingsmethodieken; wij zoeken altijd samen naar hetgeen waar de jongere het meest baat en een goed gevoel bij heeft.

Persoonlijke verzorging/lichamelijk functioneren
Naast de mentale gezondheid is het zorgen voor het lichaam een belangrijk aspect. De verslaving kan bij sommige jongeren ervoor hebben gezorgd dat fysieke zelfzorg geen prioriteit meer was. Bij Varrari’s Huis kijken we hoe de jongere op lichamelijk gebied beter voor zichzelf kan gaan zorgen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het (voldoende) eten van gezonde voeding, slapen, wassen en/of bewegen.

Werk/scholing/stage/meetings/dagbesteding
Elke jongere is bij Varrari’s Huis verplicht om een vorm van dagbesteding te hebben, zoals school en/of (vrijwilligers)werk. Dagbesteding zorgt voor structuur en door een vaste dagindeling te hebben wordt er rust in het hoofd gecreëerd. Naast school en/of werk kan een jongere nog genoeg andere activiteiten uitvoeren zoals sporten of het uitoefenen van een hobby. Bij Varrari’s Huis kijken we samen met de jongere naar een passende dagindeling en een gezonde balans hierin.

Zingeving
Als mens is het gezond om ons ervan bewust te zijn waarom we de dingen doen die we doen. Betekenis geven aan hetgeen waar we ons in het leven mee bezig houden is hier onderdeel van. Bij Varrari’s Huis ondersteunen we de jongere met het onderzoeken waar hij of zij waarde aan hecht in het leven. Door zelf na te denken over deze zingeving treedt er een intrinsieke motivatie op. Op basis daarvan kan een jongere zijn of haar leven inrichten op een manier die bij de wensen van diegene past.

Verslaving
Bij dit leefgebied komen alle zaken aan de orde die te maken hebben met het verslavingsverleden van een jongere. We kijken hoe de jongere na een afgeronde behandeling bij een kliniek zijn herstel vast kan houden. Meetings met lotgenoten en een sponsor zijn onder andere van grote waarde voor het vasthouden van het herstel, náást dat Varrari’s Huis geen enkele woonvorm aanbiedt waar drugs of andere middelen getolereerd wordt. Dit gebeurt altijd op basis van het specifieke model of methodiek die de jongere al kent vanuit zijn of haar kliniek zoals het “Minnesota model” (de 12 stappen) en de hiervan afgeleide “10 acties” van Yes We Can Clinics.

Voordat een jongere bij Varrari’s Huis start worden er afspraken gemaakt over hoe wij met elkaar om zullen gaan gedurende het begeleidingstraject. Deze afspraken worden vastgelegd in een begeleidingsovereenkomst, zodat de jongere op de hoogte is van zijn/haar rechten en plichten en hoe er door ons gehandeld zal worden als er onenigheid of onduidelijkheid ontstaat. Wanneer er wederzijdse goedkeuring is over de opgestelde begeleidingsovereenkomst wordt er door ons én de jongere een handtekening gezet.

Maar wat kun je doen als jij een klacht over ons hebt? Lees hier meer over onze klachtenregeling.