Klachtenportaal zorg (voor meerderjarigen)

Klachtenportaal Zorg behandelt klachten over zorgaanbieders die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. De klachtencommissie WMO is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt over de geleverde WMO-zorg. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en werkt op basis van het principe hoor-wederhoor, geeft een oordeel en doet eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener.

De ervaren en onafhankelijke klachtenfunctionarissen van Klachtenportaal Zorg vinden persoonlijk contact vanzelfsprekend. Wij komen naar u toe voor een gesprek, als u dat wenst. Door zorgvuldig te luisteren en de verschillende perspectieven goed te vertalen, voelt u zich echt gehoord: de basis voor het oplossen van de ontevredenheid met wederzijds begrip. 

Heeft u advies of ondersteuning nodig, of wilt u een klacht indienen? Vult u het klachtenformulier in op onze website en we nemen op korter termijn contact met u op.

Wat gebeurt er nadat we uw klacht hebben ontvangen?

Zodra we uw klacht hebben ontvangen (per e-mail of per post), neemt een van onze onafhankelijke en ervaren klachtenfunctionarissen contact met u op. Er zijn voor u geen kosten hieraan verbonden.

De klachtenfunctionaris onderzoekt de daadwerkelijke klacht en de gewenste oplossing. Door zorgvuldig en onpartijdig te luisteren en de verschillende perspectieven goed te vertalen, voelt u zich weer echt gehoord. De rol van de klachtenfunctionaris is die van bemiddelaar. Hij of zij overlegt dus ook met de zorgaanbieder. Als u uiteindelijk samen met de klachtenfunctionaris en de zorgaanbieder om tafel gaat, ligt de oplossing vaak al binnen handbereik.

We bereiken het mooiste resultaat als de klachtenprocedure beëindigd mag worden, omdat de klacht naar tevredenheid is opgelost. Gelukkig is dat ook heel vaak het geval: in de praktijk wordt meer dan 90% van de zaken die wij behandelen, door beide partijen naar tevredenheid afgehandeld.

Je kunt het Klachtenportaal Zorg op verschillende manieren bereiken:
Per telefoon0228-322205 (werkdagen van 09:00-12:00 u.)
Per e-mailinfo@klachtenportaalzorg.nl.

Je kunt ook een van de webformulieren invullen:
Heb je een vraag of wil je contact? Vul dan het contactformulier in.
Heb je een klacht? Vul dan het klachtformulier in.