AKJ (voor minderjarigen)

Zij zijn onafhankelijk en zelfstandig. En zij hebben geen verbinding met jeugdhulporganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, pleegzorgorganisaties of jeugd- en wijkteams.

De vertrouwenspersoon is de brug tussen de hulpvrager en de instelling(en). Als er dingen zijn die niet goed lopen in de hulpverlening is de vertrouwenspersoon er om de zaak weer in beweging te krijgen. Altijd samen met het kind, de jongere of de ouder/verzorger. Samen met hen zoeken zij uit wat er aan de hand is. 

Als er dingen moeten veranderen, ondersteunt de vertrouwenspersoon bij de stappen die daarvoor nodig zijn. Van hulp bij klachtbrieven of e-mails schrijven, tot ondersteuning bij klachtgesprekken. Ook legt de vertrouwenspersoon uit wat de rechten en plichten zijn.

Een vertrouwenspersoon zal wat u vertelt nooit openbaar maken. Behalve wanneer er iets verteld wordt dat gevaarlijk is voor u of de mensen om u heen. Dat bespreekt de vertrouwenspersoon altijd eerst met u. Er gebeurt niets buiten u om. De vertrouwenspersoon houdt zich aan de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en aan het protocol kindermishandeling.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, dus hij of zij werkt niet voor de instelling. Iedere instelling moet er ook voor zorgen dat jongeren terecht kunnen bij de vertrouwenspersoon. Bij Varrari’s Huis komt de vertrouwenspersoon op vaste tijden op de groep. Wie met jeugdhulp te maken heeft, mag de vertrouwenspersoon altijd bellen voor een afspraak.​

Je kunt het AKJ op verschillende manieren bereiken:
Telefonisch: 088 555 1000 (werkdagen van 09:00-17:00 u.)
Per e-mail: info@akj.nl.
Via de online chat.
De chat is open van maandag t/m donderdag van 16:00-20:00 uur en op vrijdag van 15:00-17:00 uur.

Je kunt ook een van de webformulieren invullen:
Heb je een vraag of wil je contact? Vul dan het contactformulier in.
Heb je een klacht over jeugdhulp? Vul dan het klachtformulier in.