Werken bij Varrari’s Huis

Waarvoor staat Varrari’s Huis:
Wij zetten ons in voor de ontwikkeling en ontplooiing van jeugdigen, jongeren en jong volwassenen die als gevolg van psychosociale problematiek een veilige en gezonde leefomgeving nodig hebben. Soms is de thuissituatie verstoord, waardoor er een gevaar is voor ontwikkeling. Deze jongeren hebben een normale intelligentie en zijn tussen de 14 en 23 jaar.

Wat en wie zoeken wij:
We zoeken begeleiders die in staat zijn om passende begeleiding te bieden aan de jongeren. Dit op basis van de vastgestelde afspraken in het begeleidingsplan. De begeleiding sluit aan bij de vraag en doelen van de jongeren met psychosociale problematiek. De begeleiding vergroot, stimuleert en/of handhaaft de ontwikkeling, ontplooiing, sociale vaardigheden, zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de jongeren.
Ervaringsdeskundigen genieten onze voorkeur: zelf opgegroeid in een verstoorde thuissituatie en/of (ouder van een jongvolwassene) met psychosociale problematieken. Ook levenservaring (ouder dan 40) zien wij als een pré.
Scroll op deze pagina verder naar beneden voor onze actuele vacatures!

Algemene functie-eisen:

 • Je hebt doorzettings- en incasseringsvermogen, geduld, je hebt een luisterend oor voor de jongere, weet hoe en waar de juiste ondersteuning voor nodig is en past deze direct toe, kan werken met dezelfde visie die wij toepassen binnen Varrari’s Huis. Zie ons doel en werkwijze.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Je laat zien dat je hygiënisch, ordelijk en systematisch kunt werken bij het uitvoeren en/of (mede) opstellen van begeleidingsplannen en bij het methodisch begeleiden.
 • Je laat integriteit en betrouwbaarheid zien bij de omgang met de jongeren en hun persoonlijke gegevens.
 • Je bent representatief bij zowel interne als externe contacten.
 • Je ondersteunt de jongeren bij hun ADL en neemt verantwoordelijkheid voor hun welbevinden op de groep.
 • Je bent creatief in het plannen en organiseren van activiteiten met de jongeren.
 • Je bent goed in het schrijven van concrete rapportages, en doet een goede overdracht in het kader van het persoonlijk begeleiderschap.
 • Je gaat een uitdaging niet uit de weg en durft voor je mening uit te komen.
 • Je kunt zowel prima zelfstandig als in een team functioneren.
 • Tijdens het werkoverleg heb je een duidelijke inbreng.
 • Je onderhoudt in overleg met je team externe contacten met onder meer ouder(s)/verzorgers, relaties van de jongeren, instanties, verenigingen en zorgverleners.
 • Je begeleidt stagiaires en/of vrijwilligers.
 • Je voert veelal één tot enkele door de teamleider gedelegeerde en onder de begeleiders verdeelde specifieke taken uit, zoals het beheer van de kleine kas, verantwoord gebruik van materiaal, het samenvatten van dagrapportages, enz.

Verder stellen wij hoge vereisten aan de volgende (sociale) vaardigheden:

 • tact, inlevingsvermogen, overtuigingskracht, motiveren, stimuleren en corrigeren zijn van belang bij het (persoonlijk) begeleiden van de jongeren met psychosociale problematiek en hun omgeving. Kan samenwerken in teamverband. Je ziet en neemt risico’s/ verantwoordelijkheden en je hebt een positieve invloed in het persoonlijk begeleiden van jongeren.
 • Uitdrukkingsvaardigheid, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het onderhouden van contacten met jongeren, familie en externe relaties en deelnemen aan overlegvormen.
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het (mede) opstellen van begeleidingsplannen en rapportages.
 • Er bestaat kans op het veroorzaken van psychisch of fysiek letsel of schade op intermenselijke verhoudingen bij de benadering en begeleiding van de jongeren.

Kennis
Je bent minimaal in het bezit van een diploma behorend bij de specifieke functie. Ontwikkelingen in het vakgebied worden bijgehouden.

Arbeidsvoorwaarden
 · Flexcontract van 20-36 uur voor de duur van een half jaar · Salaris conform CAO Sociaal Werk, passend bij de functie. · Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk, eventuele aanvullende arbeidsvoorwaarden worden besproken met en vastgesteld door de directie van Varrari’s Huis.

Momenteel hebben wij de volgende vacatures:

Sollicitatie
Wil je weten of deze baan bij je past?
Neem contact op met Varadi Monsanto, directeur Varrari’s Huis.
Van de sollicitanten wordt verwacht dat zij de werkwijze en het doel van Varrari’s Huis  onderschrijven.
Solliciteren kan zowel schriftelijk als per mail. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in overleg.