Varadi Monsanto

Varadi Monsanto

Mijn naam is Varadi Monsanto,
initiatiefneemster en naamgeefster van Varrari’s Huis.

varraris-huis-roermond-varadi-monsanto-1.jpg

Sinds 1997 ben ik werkzaam in de pedagogische/sociale sector. Geboren in Suriname en sinds mijn 5 de levensjaar in Nederland heb ik in mijn jeugd veel meegemaakt samen met mijn oudere broer vanaf mijn 7 de in de hulpverlening terecht gekomen omdat mijn moeder alleenstaande is met de diagnose schizofrenie kon zij ons geen stabiele jeugd geven, heeft zij ons door haar ziekte lichamelijk en emotioneel mishandeld, ik zie mezelf niet als slachtoffer meer maar het heeft me juist gemaakt wie ik ben, heb heel snel mezelf leren kennen zowel mijn kracht als mijn valkuilen.

Ben vele hulpverleners en instanties tegen gekomen in de voor mij positieve en negatieve zin, maar iedereen heeft mij wat geleerd. Vooral dat het leven vallen en weer opstaan is. Altijd mezelf op de been gehouden door te denken dat het erger kan dan nu maar dat ik dit zelf in de hand heb, leg ik me neer bij mijn situatie of probeer ik er uit te komen, door zelf veranderingen teweeg te brengen eerst bij mezelf dan bij anderen zodat ik de veranderingen die ik wil, kan verwezenlijken kan volhouden. Niet bij de pakken neer gaan zitten. Iedere dag weer opstaan, bereid zijn om te leren luisteren naar mezelf en anderen, geduldig zijn daadkrachtig, leren communiceren op zoek naar een deur die open is, een weg vinden waar een wil is.

Normaal gesproken stopt jeugdzorg als je 18 bent, ik heb ervoor geknokt om op mijn 16e mijn eigen weg te mogen bewandelen, onafhankelijk te zijn van de hulp, door iedere dag weer keuzes te maken. Waardoor de kinderrechter heeft besloten dat ik als uitzondering op de regel al mijn eigen flatje heb gekregen en voor al mijn harde werk ze een potje hebben gecreëerd voor mijn 1ste inrichtingskosten. Zodat ik een zachte landing kon maken in mijn eigen flatje voor de basisbehoeftes als een bed, vloerbedekking etc..

Ik wist al vanaf mijn 12de dat ik mijn denkwijze visie aan anderen wilde doorgeven, maar omdat anderen vaak tegen mij zeiden dat ik hen gevraagd maar ongevraagd adviezen gaf, moest ik deze eerst zelf ten uitvoering brengen. Dit is met veel vallen en opstaan gelukt. Op mijn 16de besloten om te gaan studeren om te leren om op een goede wijze mijn visie door te geven.

Op mijn 21ste was ik klaar met mijn studie, vele uiteenlopende baantjes gehad, veel mensen tegen gekomen die mij op een positieve en negatieve manier mij de spiegel hebben voorgehouden. In die tijd heb ik ook verkeerde keuzes gemaakt zoals blowen, lui zijn, slachtoffer zijn, onzeker zijn, willen opgeven. Maar iedere keer weer naar mijn innerlijke stem geluisterd die zegt; stop met vechten tegen wat je niet wilt maar richt je op wat je wel wilt. Langzaam merk ik iedere keer dat dat wat ik niet wil langzaam naar de achtergrond verdwijnt.

Als je een ander een vorm van steun mag geven door gewoon jezelf te zijn

Jezelf met een ander kan beleven ook al is dat nog zo klein

Hoe pak je dit aan?

Daar is geen studie voor niets van

Alleen met een luisterend oor dan pas kun je met een ander opgaan.

In de loop der jaren heb ik veel ervaring opgedaan voornamelijk met kinderen die door uiteenlopende redenen bijzonder zijn in onze samenleving. Hierdoor kom je vanzelfsprekend in aanraking met hun ouders en/of verzorgers. Samen met hen streven wij er dan naar om hun kind(eren) en/of jongeren aan te sturen, te coachen en te trainen. Dit zowel binnen Varrari’s Huis samen met mijn geweldige team, maar uiteraard ook in de thuissituatie.

Is dit niet mogelijk met de thuissituatie dan zullen wij goed kijken of dit met andere mensen uit hun omgeving mogelijk is omdat wij het belangrijk vinden dat de jongeren buiten onze instelling volwassene mensen hebben die ervoor hen zijn, zodat zijn niet gehospitaliseerd kunnen raken binnen onze setting.

In al die jaren heb ik ook verschillende cursussen en trainingen gevolgd op het gebied van psychiatrische problematiek, autisme, zelfstandigheidstraining, jongeren met een licht verstandelijke beperking en overig relevante opleidingen. Neem gerust contact met mij op, dan licht ik u graag mijn specifieke kennis toe.

in de varrariauto (2)Uit al die kennis en ervaring heb ik samen met mijn team gaandeweg een heel bijzondere en unieke soort ‘hands on’ therapeutische begeleiding van jongeren/jong volwassenen (en hun familie/netwerk) ontwikkeld. Dat wil zeggen ín en mét hun gezin/netwerk, op basis van de persoon. Ofwel persoonlijke begeleiding zoals het bedoeld is.

Er zijn algemene regels en afspraken maar grotendeels worden die samen met de cliënt en zijn netwerk  gemaakt, o.a. bed tijden, uitgaanstijden, computertijd etc. niet perse leeftijdsgebonden, eerder ontwikkeling gebonden.

Wij zullen samen kijken welke methoden, behandeling/therapie het meest aansluit bij de cliënt en zijn situatie zodat hij het meeste baat bij de gekozen heeft. Voor dit gedeelte zijn ouders/verzorgers van ondergeschikt belang, hier staat de cliënt centraal en mogen de ouders/verzorgers in meegaan, zo niet dan zullen zij wat dit aangaat op de achtergrond geplaatst worden, zo nodig zelfs niet in betrokken worden. Mochten zij ervoor open staan zullen wij hen adviseren om voor hen de juiste therapie/behandeling te volgen zodat zij elkaar weer kunnen vinden als een ieder op zijn manier datgene wat samen niet gaat een juiste plek te geven.

Sinds 2013 bieden we onze unieke “Varrari’s Huis” werkwijze ook aan in een beschermde 24/7 woonvorm voor jeugdigen (14+) die in de thuissituatie onvoldoende tot ontwikkeling kunnen komen. In deze kleinschalige woonvorm is plaats voor maximaal 5 cliënten. Met ingang van 2016 bieden wij dit soort woonvormen ook voor 18+ cliënten aan.

Meer informatie over onze woonvormen kunt u hier lezen.

Erkend Leerbedrijf.foto 4
Onze kennis en ervaring brengen wij ook graag over op jonge mensen die nog volop aan hun opleiding bezig zijn. Anderzijds leren wij ook graag en vaak nog iets van hun.
Daarom bieden wij regelmatig stageplekken aan waar een student zijn kennis, kunde en vaardigheden aan de praktijk kan toetsen en kan leren van diezelfde praktijk.

Wij zijn een erkend leerbedrijf door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).
foto 2

Voor een overzicht van de opleidingen waarvoor Varrari’s Huis erkend is en onze beschikbare leerplaatsen, kijk op  stagemarktnl