Doel

Varrari’s Huis is bedoeld voor jeugdigen/jongeren/jong volwassenen vanaf 14 jaar met o.a. een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek, die door hun ontwikkelingsniveau uitzicht hebben op een zelfstandig bestaan.

Vooral kinderen met licht verstandelijke beperkingen, Asperger syndroom en/of PDD-NOS blijken, mits met voldoende persoonlijke begeleiding en aandacht, goed in staat om te leren omgaan met hun (on)mogelijkheden in situaties die niet altijd volgens hun eigen vaste structuren verlopen.

De doelstellingen waaraan – samen – gewerkt wordt, zullen bijvoorbeeld zijn.

  • Help mij om te gaan met mijn familie/gezinssituatie
  • Help mij om te gaan met mijn vrijetijdsindeling.
  • Help mij te zoeken naar een (vrijwilligers)baan en deze te houden.
  • Help mij met het aanbrengen van structuur in mijn leven en huishouden.
  • Help mij bij het accepteren van en het omgaan met mijn beperking.
  • Help mij om te gaan met contacten bij andere instanties
    nieuwe-routines2

Wij trachten de juiste, passende begeleiding te bieden, waarbij jij je veilig en prettig voelt. Wij vinden het van belang om samen met jou en je eventuele gezinsleden/netwerk aan de slag te gaan. Hierbij wordt gekeken naar de behoeftes, wensen, eisen en benodigde vaardigheden.

De relatie tussen jou en de zorgverlener dient gebaseerd te zijn op vertrouwen, eerlijkheid en de balans tussen professionaliteit en betrokkenheid. De zorgverlener dient als steunpilaar, klankbord en vertrouwenspersoon voor je, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van kennis, vaardigheden en inzicht van de zorgverlener.

“En weer door….”
Ons (en dus ook jouw) doel van een begeleidingstraject bij Varrari’s Huis is altijd om gaandeweg steeds verder de begeleiding af te bouwen op de aspecten die je al goed beheerst. We zullen je dus ook blijven ‘pushen’ en uitdagen om een volgende stap in je ontwikkeling te nemen.

Zo’n nieuwe/volgende stap mag je tegen op zien, wij zijn er voor je om stap voor stap met je mee te Logo_AmstelRadler_EnWeerDoorlopen…ook al gaat dit soms met een stapje terug of een struikelingetje. Dat kan en mag, maar daarna stappen we samen gewoon weer vrolijk door.

Heb je hierover nog vragen aan Varrari’s Huis? Neem dan gerust contact met ons op zodat wij samen kunnen kijken wat het beste bij jouw past.