Aanbod

Doorgroei trajecten.
Een ‘doorgroei’ traject kan bij Varrari’s Huis al beginnen met 24/7 beschermd wonen (i.h.k.v. Jeugdwet voor minderjarigen en/of WMO voor jongvolwassenen), waarbij cliënten alle basisvaardigheden (persoonlijke verzorging, financiële planning, koken, poetsen, ‘de was’ doen, etc.) aangeleerd krijgen en getraind worden om zelfstandig een huishouden te voeren in combinatie met school/stage/werk/dagbesteding. Dit gebeurt in een woonvormsetting die een ‘normale’ gezinssituatie zo dicht mogelijk benadert.
doelen-bereiken
Ambulante begeleiding.
Zodra/als  cliënt voldoende basisvaardigheden beheerst (en meerderjarig is) kan hij/zij door-/instromen in een kleinschalige woonvorm (2 tot maximaal 5 cliënten) waarbij ze een gezamenlijke huishouding voeren met alleen nog individuele, ambulante begeleiding op de aspecten waar (eventueel) specifiekere of gespecialiseerde ondersteuning/training nog nodig/wenselijk is. Bijvoorbeeld m.b.t. sociale/emotionele/psychische redzaamheid,  werk/stage/school/dagbesteding, maken van dag/week/vrije-tijdsplanning en/of financiële planning.

2-wekenschema-3In deze fase zal de ambulante begeleiding op basis van de persoonlijke ontwikkeling van een cliënt verder worden afgebouwd. Vanuit deze woonvorm kunnen cliënten zich dan ook al oriënteren naar een ‘eigen’ huis/appartement en de benodigde uitzet, meubels en financiële mogelijkheden om een ‘zachte landing’ te maken bij de overstap naar écht zelfstandig wonen.