Welkom

logo VH - klein

 

Varrari’s Huis biedt kleinschalige ‘doorgroei’ woonvormen voor maximaal 5 cliënten per woonvorm, die begeleidt en ondersteund WILLEN en KUNNEN worden naar een (uiteindelijk) zo zelfstandig en volwaardig mogelijke participatie in onze maatschappij. Dus veel persoonlijke aandacht en begeleiding op maat bij elke stap die gemaakt moet worden richting dat uiteindelijke doel!

Het credo van Varrari’s Huis is dan ook “samen op weg naar een zelfstandige toekomst” en bedoeld voor jeugdigen, jongeren en jong volwassenen die:

  • zich onvoldoende op zichzelf kunnen focussen door de prikkels en invloeden in een grotere/algemenere setting,
  • behoefte hebben aan kortere lijnen en meer zelfstandigheid,
  • toe zijn aan een meer persoonlijk toegesneden benadering en ontwikkelingsplan,
  • met de verantwoordelijkheden die dat met zich mee brengt om kunnen gaan,362dfbc4aaf31d519b5c7f0f6bde9387
  • voldoende ontwikkelingspotentie hebben om naar zelfstandig wonen en werken begeleidt te worden,
  • GEEN verdovende middelen gebruiken,
  • hun groepsgenoten of buurt GEEN overlast bezorgen.

Daar is ook alles op gericht: Varrari’s Huis heeft zich gespecialiseerd in jeugdigen/jongeren/jong volwassenen met o.a. een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. Door die problematieken kunnen tijdens de puberteit achterstanden ontstaan in bepaalde aspecten die nodig zijn om zelfstandig te worden.
Zie die aspecten als stukjes van een puzzel die helemaal gelegd moet zijn voordat je het complete plaatje (zelfstandigheid) kunt bekijken.

Alhoewel ze dan als jong volwassene fysiek en mentaal volwassen lijken, liggen enkele puzzelstukjes in hun ontwikkeling toch nog niet helemaal op de juiste plek en kunnen zij de hele puzzel dus nog niet (over)zien . Wij helpen hen dan om die stukjes te vinden en wél op hun plek te krijgen.

In een huiselijke setting die een ‘normale’ gezinssituatie zo dicht mogelijk benadert, begeleiden wij hen in alle aspecten die nodig zijn om de puzzel af te krijgen en een goede start te maken in de maatschappij. Iedere locatie van Varrari’s Huis is ook letterlijk een knus huis met een gezamenlijke keuken en woonkamer en voor iedere cliënt een eigen slaapkamer.

Varrari’s Huis is uitgegroeid tot een uitzonderlijke en zeer unieke vorm van beschermd wonen, individuele begeleiding, begeleiding groep, ambulante begeleiding en persoonlijke ontwikkeling. Lees hier meer over onze werkwijze.